Vores persondatapolitik

1. Generelt

Rasmussen & Sønner ApS udfører blikkenslagerarbejde, kloakarbejde og VVS. Rasmussen & Sønner ApS henter og gemmer oplysninger om dig for at levere en god service til jer, og for at kunne genkende jeres set up. Oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

1.1 I denne persondatapolitik henviser ”Rasmussen & Sønner ApS”, ”vi”, ”os” og ”vores” til Rasmussen & Sønner ApS, Virkningsadresse: Kastrupvej 161, 2300 København S, Danmark. Når I anvender vores services behandles jeres personoplysninger i overensstemmelse med denne politik.

1.2 Oplysninger, som behandles i Rasmussen & Sønner ApS Kundekartotek og Mailsystem, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

2. Dataansvarlig

Rasmussen & Sønner ApS er dataansvarlig for de oplysninger, I giver os tilladelse til at bruge, eller som vi henter og gemmer, når I bruger vores tjenester. Det betyder, at Rasmussen & Sønner ApS er ansvarlig for, at vi overholder reglerne i persondataloven, når vi behandler jeres data. 2.1 Rasmussen & Sønner ApS er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter og tjenester på:

 • Google Analytics
 • Google Console
 • Facebook
 • Instagram
 • Google Plus
 • Hjemmeside

3. Hvilken behandling foretages?

3.1 Kundeinformation

Når I indgår aftale med os, skal I afgive jeres personoplysninger og kontaktoplysninger. Rasmussen & Sønner ApS har brug for disse oplysninger om jer for at kunne identificere jer, levere vores services, og yde kundeservice til jer.

3.1.1 Data

Herudover indsamler Rasmussen & Sønner ApS, afhængig af de services I anvender, øvrige oplysninger, som I selv oplyser over for Rasmussen & Sønner ApS. Dette kan fx være jeres adresser, antal personer i husstanden, ligesom det kan være andre oplysninger. Rasmussen & Sønner ApS indsamler alene disse oplysninger, hvis I oplyser dem over for Rasmussen & Sønner ApS, hvilket er frivilligt, men for at anvende visse funktioner, kræves nogle af oplysningerne.

3.1.2 Formål

Rasmussen & Sønner ApS indhenter personoplysningerne om jer med henblik på at registrere og identificere jer som rejsedeltager og for at kunne levere Rasmussen & Sønner ApS tjenester til jer. Rasmussen & Sønner ApS indhenter endvidere de nævnte personoplysninger for at kunne kontakte jer, hvis det bliver nødvendigt at bekræfte jeres oplysninger, svare på dine spørgsmål og levere kundeservice til jer. Rasmussen & Sønner ApS indhenter endvidere personoplysningerne for at overholde gældende lov, efterkomme krav fra offentlige myndigheder, overholde Rasmussen & Sønner ApS interne politikker og håndhæve Rasmussen & Sønner ApS handelsbetingelser. Endelig indhenter Rasmussen & Sønner ApS jeres personoplysninger for at forfølge tilgængelige retsmidler og begrænse erstatningsansvar ved eventuelle tvister.

3.1.3 Hjemmel

Rasmussen & Sønner ApS har hjemmel til at behandle de nævnte personoplysninger, idet behandling af oplysningerne er nødvendige, for at Rasmussen & Sønner ApS kan levere sine tjenester til jer. Enkelte oplysninger behandles af Rasmussen & Sønner ApS, fordi Rasmussen & Sønner ApS har en legitim interesse i sådan behandling.

3.2 Tilbudstjeneste

Rasmussen & Sønner ApS kan med jeres samtykke sende jer få gode, relevante og målrettede tilbud på varer eller services. Tilbuddene kan blive sendt på baggrund af jeres profiloplysninger eller overordnede forbrugsdata. Rasmussen & Sønner ApS behandler nogle af jeres oplysninger på et overordnet niveau for at kunne give jer gode tilbud. Formålet med at behandle jeres data i tilbudstjenesten er at kunne målrette tilbud til jer.

3.2.1 Generelt

Såfremt I ønsker, at Rasmussen & Sønner ApS giver jer relevante og målrettede tilbud baseret på jeres forbrugsoplysninger, skal I give Rasmussen & Sønner ApS samtykke til dette. Rasmussen & Sønner ApS giver aldrig tilbudsgivere adgang til jeres oplysninger uden jeres specifikke og særskilte samtykke.

3.2.2 Data

Giver I samtykke til, at Rasmussen & Sønner ApS må anvende jeres oplysninger til brug for Rasmussen & Sønner ApS tilbudstjeneste, behandler Rasmussen & Sønner ApS følgende data:

 • E-mailadresse
 • Profiloplysninger (personlig information)
 • Overordnede forbrugshistorik

Jeres overordnede forbrugsdata anvendes alene til brug for indplacering af jer i en forbrugerkategori.

3.2.3 Data

Formålet med at bruge jeres oplysninger i tilbudstjenesten er at kunne målrette relevante tilbud fra Rasmussen & Sønner ApS og Rasmussen & Sønner ApS samarbejdspartnere til jer.

3.2.4 Hjemmel

Behandling sker på baggrund af jeres samtykke.

3.3 Tekniske oplysninger

Rasmussen & Sønner ApS registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Rasmussen & Sønner ApS tjenester.

Formålet med indsamlingen er at optimere Rasmussen & Sønner ApS tjenester og kunne spore eventuelt misbrug.

3.3.1 Generelt

Rasmussen & Sønner ApS registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Rasmussen & Sønner ApS tjenester.

3.3.2 Data

Rasmussen & Sønner ApS registrerer jeres IP-adresse, operativsystem og device informationer, når I anvender Rasmussen & Sønner ApS Services og tillige browseroplysninger og -indstillinger, når I anvender Web.

3.3.3 Formål

Rasmussen & Sønner ApS indsamler de tekniske oplysninger for, på baggrund af disse, at foretage tekniske forbedringer og optimering af sine Services og tjenester.

Endvidere indsamles IP-adresse, device informationer og browserinformationer, for at Rasmussen & Sønner ApS kan spore eventuelle ulovlige aktiviteter og misbrug af sine Services.

3.3.4 Hjemmel

Rasmussen & Sønner ApS har en legitim interesse i at indhente jeres tekniske oplysninger for at kunne forbedre og optimere sine Services og for at kunne forhindre og forfølge misbrug af sine Services.

3.4 Cookies m.v.

Rasmussen & Sønner ApS anvender cookies og andre tekniske foranstaltninger på Rasmussen & Sønner ApS tjenester.

Cookies og lignende bliver brugt til forskellige formål. Nogle er nødvendige, andre hjælper med at huske jeres præferencer, og andre til analyse. Enkelte bliver brugt til markedsføringsformål.

I kan altid slette eller blokere cookies, men brugen af Rasmussen & Sønner ApS tjenester bliver besværliggjort af det.

3.4.1 Generelt

Ved at bruge Rasmussen & Sønner ApS Services accepterer I, at Rasmussen & Sønner ApS anvender cookies og såkaldte widgets på Web og såkaldte tracking identifiers på App til forskellige formål.

3.4.2 Formål

De cookies mv., som Rasmussen & Sønner ApS anvender på sine Services, har forskellige formål.

På Web:
 • Nødvendige cookies. Dette er cookies, som er nødvendige for, at I kan bruge Web, fx huskes, at I er logget ind på hele Web.
 • Præference cookies. Dette er cookies, som husker jeres indstillinger, fx kan jeres login huskes, hvis I har bedt om dette.
 • Analyse cookies. Dette er cookies, som anvendes til at måle og analysere, hvordan Web anvendes.
 • Widgets. På Web anvendes såkaldte widgets fra Facebook og Twitter, således at Rasmussen & Sønner ApS kan vise de seneste aktiviteter om Rasmussen & Sønner ApS fra Facebook og/eller Twitter. Hvis I er logget ind på Facebook eller Twitter, er oversigten personlig.

3.4.3 Tilbagekaldelse af samtykke / sletning af cookies

I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Rasmussen & Sønner ApS må anvende cookies på Web. I jeres browser kan I slette og blokere for brugen af cookies. Hvordan I gør dette afhænger af, hvilken browser I anvender. Hvis I bruger mere end én internetbrowser, skal I slette og blokere for brugen af cookies i dem alle. I kan finde vejledninger til dette på minecookies.org/cookiehandtering.

3.4.4 Hvis I ikke accepterer cookies m.v.

Hvis I ikke accepterer, at der på Rasmussen & Sønner ApS Web anvendes cookies m.v., kan I enten vælge at ophøre med at bruge Rasmussen & Sønner ApS, eller I kan slette cookies og blokere for brugen af cookies. Blokering af cookies kan betyde, at I ikke kan benytte jer af visse funktioner på Web.

3.5 Support

Hvis Rasmussen & Sønner ApS skal yde support til jer, kan Rasmussen & Sønner ApS behandle persondata for bedre at kunne hjælpe jer.

Rasmussen & Sønner ApS support kan kun få adgang til jeres oplysninger hvis I giver særskilt samtykke til dette. Samtykket kan altid tilbagekaldes.

3.5.1 Generelt

På baggrund af jeres henvendelse yder Rasmussen & Sønner ApS support i forbindelse med jeres rejser.

I sammenhæng med support kan Rasmussen & Sønner ApS tilgå begrænsede personoplysninger, som er registreret vedrørende jer, men vil alene tilgå disse i nødvendigt omfang. Rasmussen & Sønner ApS vil dog alene tilgå jeres oplysninger med jeres forudgående samtykke.

3.5.2 Data

Når I kontakter Rasmussen & Sønner ApS support, så kan Rasmussen & Sønner ApS medarbejdere tilgå begrænsede data om jeres bruger:

 • Jeres e-mailadresse
 • Oplysninger om hvilke services/produkter i Rasmussen & Sønner ApS, I bruger og i hvilket omfang
 • Logs over hændelser, såsom hvornår I har logget på, om der er opstået fejl på baggrund af brugen af Rasmussen & Sønner ApS Services mv.

3.5.3 Formål

Formålet med at Rasmussen & Sønner ApS tilgår jeres oplysninger, er at yde support og løse eventuelle udfordringer, I måtte have med brugen af Rasmussen & Sønner ApS Services.

3.5.4 Hjemmel

Rasmussen & Sønner ApS tilgår jeres oplysninger i forbindelse med support for at opfylde jeres behov for assistance.

Rasmussen & Sønner ApS tilgår alene jeres detaljerede data i forbindelse med support, hvis I på Rasmussen & Sønner ApS eller egen opfordring giver et særskilt samtykke dertil.

3.5.5 Tilbagekaldelse af samtykke

I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Rasmussen & Sønner ApS må tilgå jeres detaljerede data. Rasmussen & Sønner ApS support kan herefter ikke tilgå disse med henblik på support.

3.5.6 Hvis I ikke afgiver samtykke

Hvis I ikke afgiver samtykke til, at Rasmussen & Sønner ApS i forbindelse med support kan tilgå jeres detaljerede data, kan der være forhold, som Rasmussen & Sønner ApS ikke kan yde support til.

4. Modtagere/videregivelse af data

Rasmussen & Sønner ApS videregiver kun jeres person- virksomhedsdata med jeres accept, eller hvor det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav.

4.1 De personoplysninger, som Rasmussen & Sønner ApS kommer i besiddelse af, videregives ikke til tredjemand uden jeres accept, medmindre Rasmussen & Sønner ApS er forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen, eller for at Rasmussen & Sønner ApS kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende.

4.2 I har mulighed for at give andre i jeres virksomhed adgang til at se jeres oplysninger i Rasmussen & Sønner ApS. Det kan fx være en kollega eller rådgiver. Hvis I vælger dette, accepterer I samtidig, at Rasmussen & Sønner ApS, for at opfylde denne aftale med jer, må videregive jeres oplysninger til den pågældende.

5. Opbevaringsperiode

Rasmussen & Sønner ApS opbevarer jeres personoplysninger, så længe I er bruger af Rasmussen & Sønner ApS services. Hvis det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav, opbevares persondata dog længere tid.

Rasmussen & Sønner ApS kan anonymisere jeres oplysninger i stedet for at slette dem.

5.1 Rasmussen & Sønner ApS opbevarer jeres persondata, indtil I opsiger jeres aftale med Rasmussen & Sønner ApS. Rasmussen & Sønner ApS kan dog gemme data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage Rasmussen & Sønner ApS retlige interesser.

5.2 I visse tilfælde vil Rasmussen & Sønner ApS i stedet for at slette jeres persondata anonymisere disse, således at oplysningerne ingenlunde kan føres tilbage til jer.

6. Persondatarettigheder

I har en række rettigheder, når Rasmussen & Sønner ApS behandler jeres persondata.

 • I har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Rasmussen & Sønner ApS har om jer.
 • I har ret til at få rettet fejlagtige oplysninger.
 • I har ret til at få slettet jeres oplysninger i nogle tilfælde.
 • I har ret til såkaldt dataportabilitet.
 • I kan altid gøre indsigelse mod Rasmussen & Sønner ApS behandling af jeres persondata.
 • I har altid ret til at gøre indsigelse mod Rasmussen & Sønner ApS brug af jeres persondata til direkte markedsføring.

6.1 I har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Rasmussen & Sønner ApS behandler om jer, til hvilket formål, hvorfra Rasmussen & Sønner ApS har jeres personoplysninger, samt hvem der modtager jeres personoplysninger.

6.2 I har til enhver tid ret til at få rettet fejlagtige eller vildledende personoplysninger, som Rasmussen & Sønner ApS måtte behandle om jer. I kan via jeres personlige profil rette personoplysninger, såsom navn, e-mailadresse mv. Rasmussen & Sønner ApS hører gerne fra jer, hvis vi skal hjælpe med at rette jeres oplysninger.

6.3 I har ret til i en række tilfælde at få slettet de oplysninger, som Rasmussen & Sønner ApS måtte behandle om jer. Hvis I ikke længere ønsker at anvende Rasmussen & Sønner ApS Service, kan I altid kontakte Rasmussen & Sønner ApS, og bede os slette al jeres data, dette vil ikke kunne genskabes.

6.4 I har til enhver tid ret til at få stillet de personoplysninger, som I selv har givet til Rasmussen & Sønner ApS til rådighed i et sædvanligt og maskinlæsbart format.

6.5 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Rasmussen & Sønner ApS behandling af jeres personoplysninger grundet dine særlige forhold.

6.6 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Rasmussen & Sønner ApS eventuelle brug af jeres persondata til brug for direkte markedsføring. Rasmussen & Sønner ApS vil i så fald ophøre med sådan brug.

7. Overførsel af personlige oplysninger udenfor EU

Rasmussen & Sønner ApS anvender databehandlere i lande udenfor EU

7.1 Rasmussen & Sønner ApS anvender visse databehandlere, som er placeret udenfor EU. Nedenfor er angivet hvilke og hvilke juridisk overførselsgrundlag, der ligger til grund for overførslen.

 • Google, Inc. Irland
 • Youtube, Inc (Google) USA
 • Facebook, Inc. USA
 • Instagram, Inc. USA

7.2 Rasmussen & Sønner ApS kan henvise til, hvor I skaffer en kopi af de pågældende overførselsgrundlag ved henvendelse.

8. Fortrolighed

Rasmussen & Sønner ApS behandler jeres data fortroligt. Dog kan data tilgås, hvis det er nødvendigt for at løse tekniske problemer eller for at yde support til jer.

8.1 Rasmussen & Sønner ApS behandler altid jeres persondata fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos Rasmussen & Sønner ApS har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. I forbindelse med support til jer kan Rasmussen & Sønner ApS medarbejdere med jeres samtykke tilgå jeres transaktionsdata. Samtlige af Rasmussen & Sønner ApS medarbejdere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af persondata.

9. Tilbagekaldelse af samtykke

I kan altid tilbagekalde alle eller nogle af jeres samtykker til Rasmussen & Sønner ApS.

9.1 I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykker via mailhenvendelse.

9.2 Hvis I tilbagekalder et eller flere af jeres samtykker, har I eventuelt ikke længere mulighed for helt eller delvist at anvende Rasmussen & Sønner ApS Service.

10. Ændringer af politikken

Rasmussen & Sønner ApS kan til enhver tid ændre denne persondatapolitik. I vil blive orienteret om eventuelle ændringer.

10.1 Rasmussen & Sønner ApS forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af politikken træder i kraft ved offentliggørelse af politikken på Rasmussen & Sønner ApS Service.

10.2 Rasmussen & Sønner ApS orienterer endvidere om ændringer af politikken ved at rette henvendelse til jer på den e-mailadresse, som I har angivet.

11. Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til Rasmussen & Sønner ApS behandling af jeres persondata, kan I altid rette henvendelse til hr@rasmussenogsoenner.dk.

11.1 Rasmussen & Sønner ApS har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som rådgiver Rasmussen & Sønner ApS vedrørende behandling af persondata og kan vejlede jer om, hvordan I kan udøve jeres rettigheder. I kan kontakte Rasmussen & Sønner ApS databeskyttelsesrådgiver ved at rette skriftlig henvendelse til Rasmussen & Sønner ApS, Att.: Henrik, Kastrupvej 161, 2300 København S eller hr@rasmussenogsoenner.dk.

11.2 Har I spørgsmål til persondatapolitikken eller Rasmussen & Sønner ApS behandling af jeres persondata, kan I kontakte Rasmussen & Sønner ApS databeskyttelsesrådgiver.

12. Klageadgang

Hvis du vil klage over Rasmussen & Sønner ApS persondatabehandling, kan det ske til Rasmussen & Sønner ApS eller Datatilsynet.

12.1 Hvis I ønsker at klage over behandlingen af jeres persondata, hører vi meget gerne fra jer. Rasmussen & Sønner ApS kontaktoplysninger findes i pkt. 11.1. I har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark eller www.datatilsynet.dk.

13. Version

Persondatapolitikken er senest opdateret i juni 2020.

13.1 Denne persondatapolitik er opdateret i juni 2020.